Podmínky Věrnostního programu

M&S KlubČasté dotazyPodmínky věrnostního programuZásady ochrany osobních údajůKontaktEN


Toto jsou podmínky, které platí pro Vaše členství v programu věrnostní karty („Věrnostní program“ nebo též „Program“) společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s., BB Centrum – budova D, Jemnická 1138/1, Praha 4 – Michle, 140 00, Česká republika, IČ: 649 49 974, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 3820 („Marks and Spencer“ nebo též „my“) a pro přidělování M&S bodů za nákupy provedené prostřednictvím Vaší karty M&S. Tyto podmínky jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Věrnostní program Vám umožňuje získávat od společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. body při platbách za zboží nebo služby společnosti Marks and Spencer prováděných pomocí Vaší karty M&S. Zároveň v souvislosti s Vaším členstvím ve Věrnostním programu Vám udeme zasílat obchodní sdělení o našich produktech a službách, slevových akcích či stavu Vašich bodů. Celková částka k úhradě zůstává stejná bez ohledu na to, zdali se tohoto Programu účastníte, či nikoliv.

1. Věrnostní program je podporován společností Marks and Spencer a mohou se jej zúčastnit všichni zákazníci společnosti Marks and Spencer, kteří se řádně zaregistrují prostřednictvím registračního formuláře v prodejnách nebo přes M&S mobilní aplikaci, a které společnost Marks and Spencer do Programu zařadila.

2. Programu se mohou účastnit pouze zákazníci s bydlištěm v České republice, kteří mohou vlastnit pouze jednu aktivní M&S kartu. O M&S kartu mohou požádat osoby starší 18 let. Vaše členství ve Věrnostním programu bude zahájeno okamžikem aktivace Vaší M&S karty, nebo pokud rozhodneme, že se Věrnostního programu můžete účastnit, a skončí zrušením Vaší M&S karty, nebo pokud rozhodneme, že již Věrnostní program nebude dále probíhat. Věrnostní program provozuje společnost Marks and Spencer.

3. Členství v Programu závisí zcela na našem uvážení, a proto si vyhrazujeme právo odmítnout jakékoliv přihlášky.

4. Členství lze členem ukončit kdykoliv zasláním žádosti na klub@marks-and-spencer.cz , případně formou dopisu zaslaného na adresu uvedenou výše, nebo vrátit M&S věrnostní kartu do prodejny Marks and Spencer. Společnost Marks and Spencer si vyhrazuje právo ukončit členství a smazat nasbírané body z M&S účtu, pokud člen nepoužil svou věrnostní kartu po dobu 24 měsíců nebo bez udání důvodu.

5. M&S body budou přidělovány podle následujícího klíče: při nákupu v prodejnách Marks and Spencer v České republice po předložení platné klubové M&S karty nebo při nákupu M&S zboží on-line prostřednictvím internetových obchodů dostupných na adresách www.marksandspencer.cz a www.rohlik.cz, a to za předpokladu, že zákazník k nákupu zadal/přiložil číslo své klubové M&S karty, lze získat jeden bod za každou jednu utracenou korunu. Platnost bodů, které zákazník získal za nákupy v prodejnách M&S nebo při nákupu on-line, jsou 2 roky. Body, které zákazník získal díky speciálním bonusových nabídkám (použitím bonusových kuponů atd.) nebo jednorázovým připsáním bodů na jeho účet, jsou platné pouze 1 rok. Pokud během této doby nejsou body převedeny do poukázek, po skončení platnosti body expirují a zákazník na tyto expirované body již nemá nárok.

6. M&S body nemohou být získávány za M&S dárkové poukázky nebo jiné položky, u nichž se podle našeho uvážení rozhodneme, že nebudou do tohoto programu začleněny.

7. Držitel M&S karty má možnost získávat další výhody spojené se členstvím v M&S Věrnostním programu. Pokud bude taková nabídka učiněna, bude o ní držitel karty informován. Pro získání bonusových bodů či jiných výhod je nutné při placení předložit M&S kartu a splnit veškeré podmínky spojené s nabídkou. Získané bonusové body se zobrazí s denním zpožděním (na účtence a M&S účtu v mobilní aplikaci).

8. Za nedoručení či pozdní doručení nabídek z důvodu špatně uvedených kontaktních údajů či způsobené třetími stranami neneseme odpovědnost a není je možné dodatečně vyžadovat. M&S nezodpovídá za ztrátu, krádež nebo zničení jakýchkoliv kuponů.

9. Bude-li pro získání bonusových M&S bodů stanovena hodnota minimální utracené částky, musí být tato minimální částka zaplacena celá, tj. po slevách a všech dalších přípustných odpočítávaných částkách, zbylá částka k úhradě zákazníkem dosahovat hodnoty podmiňující získání bonusových bodů.

10. Za částky utracené při nákupech vystavených na fakturu a také v zahraničních prodejnách společnosti Marks and Spencer, včetně nákupů na internetové stránce www.marksandspencer.com pro zahraniční státy nezískáte žádné M&S body.

11. Vyhrazujeme si právo podle aktuální situace změnit dostupné M&S body a klíč k jejich přidělování, nebo nabídku M&S bodů úplně zrušit. Veškeré změny budou oznámeny v našich prodejnách, budete o nich informováni ve sdělení o získaných odměnách, nebo budou oznámeny písemně, na našich internetových stránkách či prostřednictvím externí komunikace (např. v inzerátech v celostátním tisku).

12. M&S body nemohou být směněny za peníze, za M&S dárkové poukázky nebo za bonusové kupony. M&S body, slevové poukázky či bonusové kupony nemohou být převáděny z jedné osoby na druhou, pokud o této výjimce konkrétně neinformujeme a nebo tuto možnost neschválíme.

13. M&S body budou přidělovány pouze na M&S kartu platnou a aktivovanou v době nákupu. Body lze přidat na kartu i zpětně, a to e-mailovou žádostí na adresu klub@marks-and-spencer.cz.

14. M&S body budou na konci období jejich sbírání převedeny na M&S peněžní kupony, které vám budou zaslány. Všechny M&S body, které nebudou převedeny na M&S peněžní kupony, budou převedeny do dalšího zúčtovacího období a na tyto kupony k následujícímu datu udělování M&S slevových poukázek budou uvedeny ve Vašem výpisu bodů ve vyúčtování odměn poštou a v mobilní aplikaci, pokud zákazník získá dostatek bodů pro obdržení odměny. Za každých 3000 nasbíraných bodů obdrží držitel karty ve vyúčtování odměn pro novou sezonu peněžní kupon v hodnotě 30 Kč na další nákup.

15. Pro případ, že se od předchozího výpisu nezmění počet bodů, nebo pokud nebude získán dostatečný počet bodů pro přidělení M&S slevových kuponů, vyhrazujeme si právo nezaslat držitelům karet oznámení o přidělení M&S slevových či bonusových kuponů. Minimální výše zákaznického konta pro získání odměny je 3 000 Kč, tedy 3 000 bodů, a minimální hodnota odměny zasílané pro každé období shromažďování bodů bude stanovena podle našeho uvážení.

16. M&S slevové, bonusové a peněžní kupony jsou platné do data uvedeného na těchto kuponech. M&S kupony předložené po uvedeném datu platnosti nebudou akceptovány, pokud v konkrétním případě neschválíme opak. M&S slevové a bonusové kupony mohou být vyměněny pouze za zboží a služby společnosti Marks and Spencer v prodejnách Marks & Spencer v České republice. Slevové, bonusové a peněžní kupony nelze k nákupu zpětně přiřadit. Neplatí na internetové obchody.

17. Pokud bude cena nákupu nižší než hodnota uvedená na slevovém kuponu, nebudou vráceny žádné peníze.

18. M&S dárkové poukázky platí ve všech prodejnách Marks and Spencer v České republice. Dojde-li ke změně možností uplatnění M&S dárkových poukázek, bude o této skutečnosti držitel karty informován v jeho pravidelném výpisu o odměnách. Neplatí na internetové obchody.

19. M&S dárkové poukázky nemohou být použity pro nákupy dárkových poukazů Marks and Spencer, pro nákupy prostřednictvím internetové stránky www.marksandspencer.cz či jakéhokoliv katalogu nebo jiné publikace, pokud vás neinformujeme jinak.

20. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez oznámení změnit či zrušit produkty / služby / nabídky, které jsou k dispozici pro uplatnění M&S slevových, bonusových a peněžních kuponů.

21. Neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty, zničení, krádež či nedoručení M&S dárkových, slevových nebo bonusových poukázek, jakmile Vám budou odeslány.

22. Budou-li zboží nebo služba získány v prodejnách Marks and Spencer výlučně za M&S dárkové poukázky, dojde při vrácení k vyrovnání finančních prostředků výhradně pomocí kreditních poukázek. V takovém případě nebude vrácena hotovost. Případně mohou být vráceny kreditní poukázky v hodnotě rovnající se původně získaným M&S dárkovým poukázkám. Pokud změníte názor na zakoupené zboží, a pokud jste při nákupu použili svou M&S kartu, měli byste svou M&S kartu předkládat s vraceným zbožím, aby mohly být z účtu odečteny jakékoliv M&S body získané při původním nákupu. Jakékoliv vrácení zboží bude zohledněno na Vašem M&S bodovém kontě. Aktuální počet bodů je zobrazen na každé M&S účtence a v mobilní aplikaci. Bude-li Vás nákup opravňovat k získání bonusových bodů a vrácením zboží budou porušena původní kritéria akce, pak dojde k odečtení bonusových bodů získaných v rámci původního nákupu z Vašeho zákaznického konta. Budou-li Vám peníze za nákup zboží vráceny po vydání M&S slevových poukázek, pak budou body získané v rámci původní transakce odečteny a zůstatek bodů na Vašem účtu v mobilní aplikaci se může dostat do záporné hodnoty.

23. Při vrácení výrobku zakoupeného s použitím M&S karty dojde k odečtení získaných bodů na jeho účtu. V případě, že při koupi byly použity peněžní poukázky, které zákazník dostává ve vyúčtování odměn pro novou sezonu, pak dojde k přepočtu bodů a jejich vrácení zpět na M&S kartu. V následujícím vyúčtování zákazník obdrží vrácené slevové poukázky dle celkového stavu jeho bodového konta.

24. Každému držiteli M&S karty je v mobilní aplikaci automaticky vytvořen online účet, v němž si může aktualizovat kontaktní údaje, prohlédnout veškeré nákupy (u kterých předložil M&S kartu), stav bodů a nevyužité slevové a peněžní kupony.

25. Všechno zboží a služby uvedené ve sdělení o odměnách jsou podmíněny svou dostupností a ceny v některých prodejnách Marks & Spencer se mohou lišit od cen uvedených v zaslaných materiálech týkajících se odměn. Tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.

26. Vyhrazujeme si právo M&S Věrnostní program kdykoliv zrušit prostřednictvím písemného oznámení držitelům M&S karet, a to ve lhůtě sedmi dnů od odeslání písemného oznámení.

27. Vyhrazujeme si právo změnit či upravit podmínky M&S Věrnostního programu. Všechny změny budou oznámeny v našich prodejnách, budete o nich informováni písemně, na našich internetových stránkách nebo prostřednictvím externí komunikace.

Informace o zpracování osobních údajů

28. Společnost Marks and Spencer zpracovává za účelem přímého marketingu jako správce osobní údaje členů Věrnostního programu za předpokladu, že jsou též zákazníky společnosti Marks and Spencer, v rozsahu, v jakém byly poskytnuty prostřednictvím registračního formuláře. Společnost Marks and Spencer dále u členů Věrnostního programu zpracovává informace o historii nákupů, využívání slevových kupónů a využívání promo akcí. Společnost Marks and Spencer má v daném případě oprávněný zájem na propagaci svého zboží a služeb, které poskytuje, členům Věrnostního programu.

29. Výše uvedené zpracování osobních údajů společností Marks and Spencer zahrnuje:

 • Písemná registrace do Věrnostního programu: Písemná registrace do Věrnostního programu na prodejnách.
 • Online registrace do Věrnostního programu: Online registrace do Věrnostního programu v M&S mobilní aplikaci.
 • Online registrace do Věrnostního programu: Online registrace do Věrnostního programu na internetu, která byla možná do 15. 8. 2019.
 • Segmentace zákazníků a kampaní: Segmentace zákazníků a marketingových kampaní pro členy Věrnostního programu. Rozhodování o nabídkách, o poskytování slev zákazníkům a o  pozvání na klubové akce.
 • Rozesílání e-mailových kampaní: Zasílání e-mailových kampaní členům Věrnostního programu.
 • Tisk a rozesílání direct mailů: Tisk a rozesílání direct mailů (dopis) se slevovými poukázkami, pozvánkami na klubové akce a lístky do tomboly na klubové akce členům Věrnostního programu.
 • Rozesílání SMS zpráv: Zasílání SMS zpráv členům Věrnostního programu.
 • Slevové poukazy na účtenkách: Slevové poukazy pro členy Věrnostního programu na účtenkách k zakoupenému zboží.
 • M&S mobilní aplikace: Aplikace pro chytrá zařízení umožňující členům Věrnostního programu prohlížení nákupní historie, slevové kupóny, notifikace o nových nabídkách a editace osobních údajů.
 • Klubové akce: Ověření příchozích členů klubu a tombola pro příchozí členy klubu na klubových akcích.

30. Společnost Marks and Spencer tímto zákazníky výslovně upozorňuje na skutečnost, že za účelem personalizace nabídek pro konkrétní zákazníky (tzv. cílená reklama) dochází k automatizovanému vyhodnocování preferencí zákazníka („profilování“).

31. Zákazník má právo vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, jako i proti profilování kdykoli bezplatně vznést námitku. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, společnost Marks and Spencer se zavazuje, že osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány. Vznese-li zákazník námitku proti profilování, zavazuje se společnost Marks and Spencer profilování ve vztahu k zákazníkovi ukončit. Okamžikem ukončení zpracování osobních údajů zákazníka končí zároveň členství ve Věrnostním programu, jelikož účel členství nemůže být nadále naplňován.

32. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány specializovaným externím subjektům (dále jen „zpracovatel“), které pro společnost Marks and Spencer zajišťují služby provozu informačních systémů nebo marketingové aktivity uvedené v popisech zpracování osobních údajů výše na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů a musí povinně plnit mj. povinnosti v oblasti zabezpečení osobních údajů v rozsahu stanoveném GDPR. Za konkrétního zpracovatele společnost Marks and Spencer vybírá po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

33. Společnost Marks and Spencer prohlašuje, že osobní údaje zákazníka bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou odpovídající trvání členství ve Věrnostním programu.

34. Zákazníci mají v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů tato práva vyplývající jim z GDPR:

 • právo na přístup k osobním údajům (zákazník má právo získat potvrzení, zda osobní údaje zákazníka jsou či nejsou zpracovávány);
 • právo na opravu (zákazník má právo na to, aby bez zbytečného odkladu byly jeho nepřesné osobní údaje opraveny, případně neúplné osobní údaje doplněny);
 • právo na výmaz (zákazník má právo na to, aby bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje byly, pokud je dán jeden ze zákonných důvodů, vymazány);
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů (v zákonem stanovených případech má zákazník právo získat své osobní údaje, jež poskytl společnosti Marks and Spencer, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by mu v tom bylo bráněno);
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (zákazník má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

35. Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami zájemce o členství potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými zde.

36. Vyhrazujeme si právo přijmout jakákoliv vhodná opatření, pokud držitel M&S karty poruší Podmínky věrnostního programu.


Zpět na M&S Klub